Om Danshallen


 

Belganets IF började under mitten
av 30-talet att bygga en idrottsplats. När delar av backen grävts bort hämtades stenar från Bräkneåns stränder och den fina läktaren blev till.

I slutet av 30-talet inköptes en
äldre bygdegård från Källehult i Småland för 750 kronor. Snickaren fick 20 öre i reseersättning för att cykla dit och hem under nermonteringen.
Lokalen användes sedan i Belganet som biograf och samlingslokal.

En duktig person i byn anlitade artister till festligheter som hölls i lokalen. Gamla kvitton som finns kvar visar att Edvard Persson fick 450:- för ett uppträde.

Även andra av dåtidens kändisar som Thor Modén, Dagmar Ebbessen och Harry Brandelius kom till
lilla Belganet. Snoddas var en annan storhet som gjorde sitt första framträdande på blekingsk mark just i Belganet.
Tidigt startades även danskvällar och
dit kom Alice Babs och Simon Brehm, och andra storartister.
Danshallen Belganet byggdes om och ändrades efterhand. Under sent 50-tal blev det dock kärvare tider och Belganets IF sålde då Danshallen till en privatperson. Dåliga
danstider blev långsamt bättre och Danshallen Belganet blev åter ett populärt ställe. 1973 byggdes lokalen ut ytterligare med drygt 100 kvadratmeter

 

Danshallen i dag

Gösta och Ulla-Britt Hedlund, köpte Danshallen Belganet 1977 och dem anordnade då bara dans under höst- och vinterhalvåret.
Hösten 1993 började dem med motions- och trivseldans.
Stig Lorentz spelade på premiären och då kom cirka 200 personer. Idag är det betydligt fler som lockas
till motions- och trivseldanserna 25 fredagar per år.

Den 11 September 2014 övertogs Danshallen av Jörgen & Anne Raskh samt Leif & Anita Andersson.

 

 Januari 2017 gick Jörgen & Annes dotter Linda med!

Idag 2020 drivs Danshallen Belganet av Jörgen, Anne & Linda